Share this Job
Apply now »

Senior Quality Engineer

At TE, you will unleash your potential working with people from diverse backgrounds and industries to create a safer, sustainable and more connected world. 

What your background should look like:

<p data-gtm-vis-first-on-screen-347315_747="128" data-gtm-vis-has-fired-347315_747="1" data-gtm-vis-total-visible-time-347315_747="100">Jaká je dennodenní náplň práce a konkrétní cíle? Konkrétní cíle? 

Zajišťuje kvalitu produktů během výrobních procesů, mimo jiné:
tvorba a údržba kontrolních plánů; koordinace PFMEA ve spolupráci s podpůrnými funkcemi; zastavování a uvolňování výrobních procesů (zásoby a dodávky).
Rozhodovat o materiálu mimo specifikaci. Přijímat rozhodnutí o neshodném produktu.
Uvolňování výrobních procesů. Uvolňování materiálu do linky.
Znalost vstupních dílů a materiálů, schopnost analýzy a komunikace s dodávajícími odděleními.
Analýza vstupních dílů, podskupin, finálních výrobků.
Zajišťovat komunikaci mezi výrobními a dodávajícími odděleními.
Analýza problémů s 
kvalitou, účast na tvorbě/vedení plánů neustálého zlepšování.
Vytváření a implementace plánů zlepšování.
Iniciovat a podílet se na projektech neustálého zlepšování, včetně podávání zpráv na podporu cílů organizace v oblasti kvality výroby a snižování nákladů.
Monitorování a vyhodnocení výkonnosti procesu z pohledu zmetků a nákladů na kvalitu.
Monitorování a vyhodnocení oddělení dodávajících materiál.

Jaké zkušenosti by měla nová posila mít? 

Schopnost řešit problémy (5 proč, ISHIKAWA), analytické schopnosti a komunikační dovednosti.
Schopnost analytického myšlení.
Schopnost porozumět výrobnímu procesu a analyzovat proces i produkt (výrobní výpadky).
Spolupráce na analýzách výrobního procesu.
Zaměření na vstupní díly – výkresová dokumentace, analýza, souvislosti, komunikace s dodávajícími odděleními.
Znalost procesu 8D
Znalost technického měření
Schopnost komunikovat napříč výrobními a dodávajícími týmy
Schopnost číst a porozumět technické dokumentaci
Schopnost využívat statistické a analytické nástroje a metody (SPC, FMEA, MSA, Poka-Yoke, 6sigma, APQP).
Znalost systému kvality ISO 9001, IATF 16949, obecný technický přehled
Znalost nástrojů kvality (8D, FMEA, 5WHY, Ishikawa, PPAP)
Angličtina v úrovni pro dennodenní komunikaci.

Job Overview

TE Connectivity's Quality Assurance Teams are responsible for all or part of an organization's Quality Management System, including conformance and continuous improvement initiatives. They work on systemic evaluation of products, services, facilities, manufacturing or business processes, to ensure that standards of quality are being met. Develop and implement quality plans, programs and procedures using quality control statistics, lean manufacturing concepts, and six-sigma tools and analyses. They reviews, analyze and report on quality discrepancies, investigate problems and executes quality audits, and develops disposition and corrective actions for recurring discrepancies. The team works closely with manufacturing, engineering, customers, or suppliers and subcontractors to ensure requirements are met.

Competencies

Values: Integrity, Accountability, Teamwork, Innovation
Location: 

TRUTNOV, 525, CZ, 541 83

City:  TRUTNOV
State:  525
Country/Region:  CZ
Travel:  None
Requisition ID:  93518
Alternative Locations: 
Function:  Quality


Job Segment: Senior Quality Engineer, Lean Six Sigma, Six Sigma, Quality Engineer, QA, Engineering, Management, Quality

Apply now »