Share this Job
Apply now »

Operator wózka widłowego

Tyco Electronics Polska jest częścią koncernu TE Connectivity. Ze swoją przeszło 50-letnią historią oraz sprzedażą rzędu 14,1 miliardów dolarów amerykańskich, TE Connectivity jest światowym dostawcą ponad 500 000 produktów w ponad 150 krajach. Wytwarzamy specjalistyczne komponenty elektroniczne, szeroką gamę produktów przemysłowych, rozwiązań sieciowych i systemów telekomunikacyjnych dla rynków energetycznych, systemów łączności podmorskiej oraz produktów specjalistycznych.

Opis

TE Connectivity oddział w Szczecinie rozwija się prężnie od 2018. Fabryka należy do gałęzi energetycznej ogólnoświatowego przedsiębiorstwa, zatrudniającego łącznie ok. 80 tys. osób. W hali zlokalizowanej w Parku Przemysłowym funkcjonują obszary produkcyjne, jak i logistyczno- dystrybucyjne. Oprócz strefy magazynowej, pracownicy przygotowują komponenty, a także pełne zestawy instalatorskie dla sieci średnio- i wysoko- energetycznych, których odbiorcami są klienci na całym świecie.

Cały proces koordynują: działy planowania, zakupów, jakości, inżynierii produkcji, dział utrzymania ruchu, logistyki, HR oraz finansów.

Fundamentem naszej działalności są wysoko wykwalifikowani inżynierowie i specjaliści. W chwili obecnej zatrudniamy już ponad 500 osób i ciągle prowadzimy nowe procesy rekrutacyjne

TE Connectivity dokłada wszelkich starań by pracownicy mogli rozwijać swoje kompetencje, talenty, umiejętności i wiedzę. Większość naszych rekrutacji to procesy wewnętrzne, kładziemy bardzo duży nacisk na rozwój naszego zespołu.

Zakres obowiązków

 • Kompletacja zamówień zgodnie z wytycznymi,
 • Przyjęcie i alokacja materiału zgodnie z informacją zawartą w systemie magazynowym przy wykorzystaniu skanera RF,
 • Obsługa systemu magazynowego SAP (moduły logistyczne) na skanerze RF i/lub komputerze,
 • Wykonywanie pracy w sposób bezpieczny, zgodnie z instrukcjami i wytycznymi przełożonych,
 • Utrzymanie czystości na stanowisku pracy i w jego obrębie, 5S,
 • Zgłaszanie usprawnień i pomysłów dotyczących swojego obszaru pracy, działu, 
 • Inne prace zlecone przez przełożonego nie wymagające kwalifikacji/uprawnień.
 • Kompletacja zamówień zgodnie z wytycznymi,
 • Przyjęcie i alokacja materiału zgodnie z informacją zawartą w systemie magazynowym przy wykorzystaniu skanera RF,
 • Obsługa systemu magazynowego SAP (moduły logistyczne) na skanerze RF i/lub komputerze,
 • Wykonywanie pracy w sposób bezpieczny, zgodnie z instrukcjami i wytycznymi przełożonych,
 • Utrzymanie czystości na stanowisku pracy i w jego obrębie, 5S,
 • Zgłaszanie usprawnień i pomysłów dotyczących swojego obszaru pracy, działu, 
 • Inne prace zlecone przez przełożonego nie wymagające kwalifikacji/uprawnień.

Wymagania

 • Uprawnienia do obsługi wózka widłowego (UDT),
 • Doświadczenie na stanowisku przy obsłudze wózka widłowego min. rok,
 • Zdolności manualne,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Dyspozycyjność gotowość do pracy w systemie zmianowym 6:00-14:00, 14:00-22:00 (wolne weekendy).

Oferujemy

 • Wynagrodzenie bazowe w zależności od posiadanych umiejętności,
 • Premie miesięczną do 15%,
 • Umowę o pracę, docelowo na czas nieokreślony,
 • Pracę w zgranym zespole i przyjazną atmosferę pracy,
 • Wypłaty z ZFŚS (wczasy pod gruszą, wypłaty kwartalne z funduszu),
 • Pakiet benefitów pracowniczych (m. in. ubezpieczenie na życie za 1 zł oraz pakiet medyczny za 1 zł, Medicover),
 • Darmowy autobus pracowniczy z Goleniowa i Szczecina (Centrum, Prawobrzeże),
 • Dofinansowane obiady (4 zł),
 • Płatne programy poleceń nawet do 2000 zł,
 • Możliwość dalszego rozwoju zawodowego w międzynarodowej firmie.

Procedura przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119, s. 1 (dalej jako: RODO) informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tyco Electronics Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Cybernetyki 19 w Warszawie; dalej jako: ADO. Kontakt z ADO jest możliwy za pomocą hrpol(małpka)te.com. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ADO w celu realizacji rekrutacji: Na określone stanowisko pracy

Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z tym że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody jest możliwe za pomocą przekazania informacji do Tyco Electronics w Bydgoszczy przy ulicy Unii Lubelskiej 4 lub poprzez wysłanie takiej informacji na adres e-mail hrpol(małpka)te.com.  Odbiorcami Pani/Pana danych są Podmioty przetwarzające te dane w imieniu ADO, z którymi zawarte zostały umowy o świadczenie usług np. infrastrukturalnych, IT, rekrutacyjnych, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji tych umów. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą również być spółki wchodzące w skład struktury globalnej TE Connectivity. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein. Przyjętym w takim przypadku przez ADO zabezpieczeniem są standardowe klauzule umowne, zgodnie z art. 46 RODO. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na określone stanowisko pracy (o ile wcześniej zgoda nie zostanie wycofana), zaś po zakończeniu procesu rekrutacji dane te będą przechowywane przez okres niezbędny do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w przypadku zgody na przyszłe rekrutacje Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na czas realizacji procesów rekrutacyjnych przez ADO tj. przez 12 miesięcy liczone od momentu udzielenia zgody lub do wycofania przez Panią/Pana zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Tyco Electronics Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Cybernetyki 19 w Warszawie podanych przeze mnie moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko podane w ogłoszeniu, na które aplikuję, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein. Przyjętym w takim przypadku przez ADO zabezpieczeniem są standardowe klauzule umowne, zgodnie z art. 46 RODO.

Jestem świadoma/świadomy, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jak również tego, że przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem, oraz jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w tym procesie rekrutacyjnym.

Location: 

SZCZECIN 1 KABLOWA, ZP, PL, 70-895

City:  SZCZECIN 1 KABLOWA
State:  ZP
Country/Region:  PL
Travel:  None
Requisition ID:  90819
Alternative Locations: 
Function:  Logistics


Job Segment: ERP, SAP, Logistics, Equipment Operator, Network, Technology, Operations, Manufacturing

Apply now »