Loading...
Share this Job
Apply now »

Production Supervisor

At TE, you will unleash your potential working with people from diverse backgrounds and industries to create a safer, sustainable and more connected world. 

Job Overview

Resultaatsgebieden

  • Coördineren van de opmaak van de werkplanning op korte, middellange en lange termijn rekening houdende met capaciteit en kennis binnen de afdeling en dit waar nodig in samenspraak met de andere operationele afdelingen.
  • Aansturen van medewerkers en/of teambegeleiders binnen de afdeling die instaan voor het realiseren van een maximale productiviteit en kwaliteit en het behalen van de vooropgestelde afdelingsdoelstellingen.
  • Dagelijks opvolgen, coachen, motiveren en ontwikkelen van de medewerkers binnen de afdeling (inclusief het voeren van beoordelingsgesprekken).
  • Tijdig ondernemen van passende acties bij escalatie van problemen.
  • Ondersteunen van de implementatie van TEOA binnen de afdeling en opvolgen van de verschillende KPI’s.
  • Waken over de naleving van de veiligheidsnormen tijdens alle handelingen.
  • Ondersteunen van verbetervoorstellen in het kader van optimalisatie van de afdeling.

What your background should look like:

Competencies

Values: Integrity, Accountability,Teamwork, Innovation
SET : Strategy, Execution, Talent (for managers)
Building Effective Teams
Motivating Others
Managing and Measuring Work
Location: 

OOSTKAMP, VWV, BE, 8020

City:  OOSTKAMP
State:  VWV
Country/Region:  BE
Travel:  None
Requisition ID:  67922
Alternative Locations: 
Function:  Manufacturing


Job Segment: Manager, Industrial, Production Manager, Management, Manufacturing, Automotive

Apply now »