Apply now »

IT Operations Analyst

Souhrn činností a odpovědností / Tasks Summary & Responsibilities

 • podporuje uživatele v oblasti výpočetní techniky, počítačového software a počítačové sítě
 • poskytuje základní školení o používání výpočetní techniky
 • poskytuje školení na aktuální bezpečnostní předpisy a politiky vycházející z TEIS Security policies
 • instaluje a konfiguruje výpočetní techniku a software, včetně zapojení do počítačové sítě
 • zajišťuje údržby výpočetní techniky a software
 • provádí záznam incidentů do monitorovacího systému
 • testuje nová zařízení a software
 • řeší závažnější hardwarové a softwarové problémy s externími týmy a dodavateli
 • provádí monitoring hardwarových a softwarových prostředků definovaných dle TEIS Security policies
 • udržuje aktuální dokumentaci IT procesů
 •  řídí se procesem Disaster Recovery – má na starosti manipulaci se záložními systémy a páskami

 

Odborné znalosti a dovednosti / Qualifications, Knowledge & Skills

 • MS office, běžná uživatelská úroveň

 • Znalost PC hardware
 • Administrátorská znalost OS Windows
 • Znalost prostředí sítí LAN/WAN
 • VoIP
 • Znalost SW produktů Microsoft, Apple, Android
 • Úroveň anglického jazyka podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky: B2
Job Overview
TE Connectivity’s IT Operations Teams support hardware installation and configuration and ongoing maintenance of the computer/data center. They monitor batch schedules and take actions as necessary in response to schedule problems or abnormal program terminations and manage tape backups, including physical tape handling; coordinate, diagnose and troubleshoot employee issues with personal computers and related systems; provide support services to employees with technical problems and information technology issues involving desktop, laptop or network services from local personnel or from employees using network remote access. TE’s IT Operations Teams provide timely resolution of problems or escalation on behalf of customer to appropriate technical personnel. They develop, document, and implement standard operating procedures and customer service guidelines relating to remote IT support. At times they may monitor and troubleshoot equipment and assist with logging and documentation, cabling, racking, and server installations.
What your background should look like:

The IT Operations Analyst is responsible for performing all operational processes and procedures, ensuring that all IT services and infrastructure meet operational targets. The IT Operations Analyst runs and monitors infrastructure components. IT Operations Analysts often specialize by platform or application.

Competencies
Values: Integrity, Accountability,Teamwork, Innovation
Location: 

Kurim, 623, CZ, Kuřim

Travel:  Less than 10%
Requisition ID:  51098
Alternative Locations: 


Job Segment: Operations Manager, Telecom, Telecommunications, Network, Operations, Technology

Apply now »