Loading...
Apply now »

CONTINUOUS IMPROVEMENT ANALYST I

Jaká bude Vaše dennodenní náplň práce? 

 

 • Souhrn činností a odpovědností / Tasks Summary & Responsibilities
 • Zodpovědnost za úspěšné zavádění nástrojů TEOA (LEAN a SIX SIGMA) v organizaci.
 • Vedení komplexníchí projektů zlepšování (Value Stream projekty)
 • Vytváření, řízení a sledujování implementačních plánů
 • Vytváření plánů změn a rozvoje za účelem dosažení stanovených cílů závodu.
 • Odpovědnost za plnění stanovených cílů (i finančních)
 • Poskytování opory, rady a pomoci v odborných otázkách TEOA projektů, poskytování leadershipu při změně myšlení a změnách ve výrobě z tradiční na Lean organizaci.
 • Zvyšování znalosti zaměstnanců TEOA nástrojů
 • Sledování příležitosti zavedení již úspěšných akci v ostatních oblastech organizace TE .
 • Sledování a reporting úsporných opatření.
 • Zajišťování, že změny jsou udělány včas, v rámci rozpočtu, s očekáváným výsledkem (finančními zisky) a že budoucí stav funguje tak jak byl navržen.
 • Komunikace managementu závodu plánovaných CI akcí, úspěchů i případných nezdarů projektů, nejlepších praktik zavedených na určitém oddělení tak, aby tento potenciál byl využit i na dalších odděleních v závodě.

            Spolupráce s těmito středisky: výroba, plánování, kvalita, kontroling, logistika

 

Jaké dovednosti byste měl/měla mít? 

 • VŠ vzdělání, ideálně technického směru
 • Praxe ve vedení LEAN projektů výhodou
 • MS office - uživatelská úroveň
 • Anglický jazyk na úrovni B1-B2

 

Job Overview
TE Connectivity's Continuous Improvement Teams design and implement programs and projects to improve products, services, or processes aligned with business strategies. They coach teams; establish program performance metrics; and establish process excellence supports.
What your background should look like:
Competencies
Values: Integrity, Accountability,Teamwork, Innovation
Location: 

Kurim, 525, CZ, Kuřim

City:  Kurim
State:  525
Country/Region:  CZ
Travel:  10% to 25%
Requisition ID:  51693
Alternative Locations: 
Function:  Continuous Improvement


Job Segment: Lean Six Sigma, Six Sigma, Management, Automotive

Apply now »