Loading...
Apply now »

TALENT MGMT SPECIALIST II

At TE, you will unleash your potential working with people from diverse backgrounds and industries to create a safer, sustainable and more connected world. 
Job Overview

TE's Talent Management team is responsible for building the capability of the organization to be high performing and able to adapt, including change management, culture transformation and overall employee performance. They are responsible for TE's training and development strategy, ensuring skills and capabilities of employees meet the organization's current and future needs. They develop, implement and evaluate training activities to meet TE's competitive position requirements, and are responsible for mentoring and training programs to establish a diverse and inclusive culture.

What your background should look like:

Training Specialist je samostatná pozice působící v rámci HR oddělení, zaměřená na školení a vzdělávání zaměstnanců. Nabízí možnost využití dosavadních zkušeností i prostor pro další rozvoj. Některé úkoly se pravidelně opakují, ale často přichází nové zajímavé projekty.


Klíčové úkoly:
Onboarding – zodpovědnost za celý proces, do kterého patří:
• Úvodní školení pro výrobní zaměstnance – jeho plánování, organizace a lektorská činnost
• Zajištění podpůrných vzdělávacích materiálů a pomůcek, včetně testů na ověření znalostí a dovedností
• Spolupráce s týmem interních trenérů a tréninkovou linkou
• Dohled nad tvorbou adaptačních plánů a matic zapracovanosti
• Aktualizace plánu školení


Podpora vzdělávání a školení zaměstnanců:
• Zajišťování, organizace a realizace zákonných a povinných školení
• Evidence, reporting a administrace vzdělávání a nákladů
• Komunikace s externími dodavateli vzdělávání
• Spolupráce na mapování, analýze a optimalizaci vzdělávacích procesů
• Spolupráce při vyhodnocování přínosu jednotlivých školení
• Administrace komplexní tréninkové dokumentace
• Podpora při vedení kvalifikačních matic
• Spolupráce na přípravě ročního vzdělávacího plánu


Propagační materiály:
• Správa interní online aplikace pro zaměstnance “myTE”
• Příprava interních propagačních materiálů (plakáty, prezentace)
• Aktualizace prezentací a brožur pro zaměstnance
• Komunikace a organizace eventů (job-fairy, dny otevřených dveří)

Podmínky:
• SŠ/VŠ vzdělání
• Praktická zkušenost s obdobnou pozicí min. 1 rok
• Základní orientace v oblasti zákonných, povinných a periodických školení pro zaměstnance ve výrobní společnosti
• Pokročilý uživatel nástrojů MS Office – zejména Excel, PowerPoint
• Angličtina (min. B1)
 

Competencies
Values: Integrity, Accountability,Teamwork, Innovation
Location: 

KURIM, 623, CZ, 664 34

City:  KURIM
State:  623
Country/Region:  CZ
Travel:  Less than 10%
Requisition ID:  59751
Alternative Locations: 
Function:  Human Resources
Apply now »