Apply now »

Logistics Planner

At TE, you will unleash your potential working with people from diverse backgrounds and industries to create a safer, sustainable and more connected world. 

Cíl pozice

Určuje pořadí a priority pro výrobu u externích dodavatelů, zajištění dostatku komponentů pro výrobu / optimalizace zásob, spolupráce s externími dodavateli hotové výroby.

Souhrn činností a odpovědnosti

 • Komunikuje a spolupracuje s externími dodavateli pro hotovou výrobu
 • Komunikuje a předává informace od externích dodavatelů kolegům z CS teamu
 • Ve spolupráci s externími dodavateli plánuje výrobu
 • Dohlíží na včasnost dodávek
 • Denně kontroluje stav zpožděných zakázek
 • Ve spolupráci s materiálovými a výrobními plánovači zajišťuje dostatek komponentů pro výrobu
 • Plánuje optimální pravidelné materiálové toky směrem k a od externích dodavatelů
 • Kontroluje stav komponentů na skladu a udržuje optimální stav zásob
 • Koordinuje tok informací mezi externími dodavateli, plánováním, skladem

Bezpečnost práce, ochrana životního prostředí a pracovní podmínky

 • Dodržuje pokyny platných právních předpisů a interních směrnic v oblasti BOZP, PO a ochrany ŽP.
 • Dodržuje nošení osobních ochranných pracovních prostředků – bezpečnostní boty, ochranné brýle a další dle vykonávané činnosti.
 • Dodržuje zákaz odstraňování nebo vyblokování ochranných krytů a jiných bezpečnostních prvků strojů a zařízení.
 • Dodržuje pravidla pro třídění odpadů, správnou manipulaci a skladování chemických látek a přípravků.

Odborné znalosti a dovednosti

Úroveň anglického jazyka podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky: B2

MS office - běžná uživatelská úroveň, SAP (výhodou)

Vzdělání

Středoškolské

Praxe na oddělení plánování (výhodou)

Competencies

Values: Integrity, Accountability, Teamwork, Innovation
Location: 

KURIM, 622, CZ, 664 34

City:  KURIM
State:  622
Country/Region:  CZ
Travel:  Less than 10%
Requisition ID:  92991
Alternative Locations: 
Function:  Manufacturing


Job Segment: ERP, SAP, Logistics, Automotive, Technology, Operations

Apply now »