Apply now »

Technik ds pomiarów

Tyco Electronics Polska jest częścią koncernu TE Connectivity. Ze swoją przeszło 50-letnią historią oraz sprzedażą rzędu 14,1 miliardów dolarów amerykańskich, TE Connectivity jest światowym dostawcą ponad 500 000 produktów w ponad 150 krajach. Wytwarzamy specjalistyczne komponenty elektroniczne, szeroką gamę produktów przemysłowych, rozwiązań sieciowych i systemów telekomunikacyjnych dla rynków energetycznych, systemów łączności podmorskiej oraz produktów specjalistycznych

 

Opis oferty:

Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowisko:

Technik ds. Pomiarów
Zakres obowiązków:
 • przeprowadzanie pomiarów wyrobów wg rysunku lub planu kontroli,
 • ocena jakościowa wyrobów,
 • przeprowadzanie auditów procesu produkcyjnego,
 • wypełnianie dokumentacji / kart kontroli,
 • przygotowywanie i analiza raportów pomiarowych,
 • prowadzenie dokumentacji procesowej,
 • współpraca z działem produkcji oraz inżynierami jakości

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie średnie - techniczne,
 • doświadczenie w dziale jakości lub technicznym w firmie produkcyjnej,
 • umiejętność analizy rysunku technicznego oraz dokumentacji technicznej,
 • mile widziana umiejętność obsługi urządzeń pomiarowych: mikroskop pomiarowy, projektor pomiarowy, mikrometr, inne;
 • umiejętność wykonywania kontroli za pomocą sprawdzianów,
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • umiejętność szybkiego uczenia się,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność,
 • asertywność.

Oferujemy:

 • umowa o pracę, docelowo na czas nieokreślony,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji, szkolenia,
 • przyjazny system wdrożenia na stanowisku pracy i szkoleń wstępnych,
 • atrakcyjny pakiet motywacyjny i socjalny:
- wynagrodzenie zasadnicze + premia roczna,
- prywatna opieka medyczna dla pracownika oraz członków rodziny,
- ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach,
- dofinansowanie do obiadów (stołówka zakładowa),
- dofinansowanie do wczasów/wypoczynku,
- talony na święta,
- profity dla członków rodziny (paczki, prezenty dla dzieci pracowników),
- pożyczki dla pracowników na preferencyjnych warunkach,
 • profity pieniężne za polecenie pracownika w ramach Programu rekomendacji.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Tyco Electronics Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w (02-677) Warszawie przy ul. Cybernetyki 19, moich danych osobowych w celu realizacji tego procesu rekrutacyjnego  oraz  innych procesów rekrutacyjnych realizowanych w przyszłości.
Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Tyco Electronics Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w (02-677) Warszawie przy ul. Cybernetyki 19.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji tego procesu rekrutacyjnego  oraz  innych procesów rekrutacyjnych realizowanych w przyszłości.
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a i f GDPR tj. zgoda osoby oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych.
W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, prosimy o kontakt z Tyco Electronics Polska Sp. z o.o.  pod adresem e-mail hrpol@te.com lub pisemnie pod adresem Tyco Electronics Polska Sp. z o.o.  ul. Cybernetyki 19 02-677 Warszawa.
W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu do momentu cofnięcia zgody, z zastrzeżeniem, że okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek, z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w ramach TE Connectivity Corporation.
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych.
 

 

Location: 

Bydgoszcz, KP, PL, 85-059

Travel:  None
Requisition ID:  47068
Alternative Locations: 


Job Segment: Web Design, Creative

Apply now »