Apply now »

Inżynier Jakości ds. dostawców

Tyco Electronics Polska jest częścią koncernu TE Connectivity. Ze swoją przeszło 50-letnią historią oraz sprzedażą rzędu 14,1 miliardów dolarów amerykańskich, TE Connectivity jest światowym dostawcą ponad 500 000 produktów w ponad 150 krajach. Wytwarzamy specjalistyczne komponenty elektroniczne, szeroką gamę produktów przemysłowych, rozwiązań sieciowych i systemów telekomunikacyjnych dla rynków energetycznych, systemów łączności podmorskiej oraz produktów specjalistycznych.

Job Overview

TE Connectivity’s Quality and Reliability Engineering Teams analyze the ability of product and production systems to comply with customer and contractual requirements through established reliability factors. They design, recommend revisions and install quality control systems, develop and document analytical methods for establishing reliability of products and their components and conduct analysis on relative reliability with regards to cost, structure, weight, maintainability, facility of production, and availability of materials and equipment. Out teams develop, implement and monitor company environmental safety programs and policies to ensure compliance with federal, state, and local environmental, health and safety regulations and recommend corrective actions if necessary. They are responsible for policies and practices to comply with applicable government regulations and industry requirements related to product environmental compliance, the implementation and management of technical and testing standards and specifications, quality control and reliability programs governing materials, product and processes, resulting in the optimization of material and labor, as well as failure analysis, root cause, corrective action and customer communication.

Opis ofert:

Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowisko:

Inżynier jakości ds. dostawców
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Liczba wakatów: 1; Miejsce pracy: ul. Unii Lubelskiej 4, Bydgoszcz

Zakres obowiązków:

 • zapewnienie jakości dostaw komponentów od dostawców zgodnie z wymaganiami TE,
 • tworzenie i aktualizowanie dokumentacji jakościowej dla komponentów,
 • udział w procesie zwalniania procesów dotyczących dostawców i komponentów w procesach wewnętrznych,
 • współpraca z dostawcami w zakresie jakości,
 • rozwiązywanie problemów jakościowych wraz z innymi działami firmy,
 • prowadzenie procesu reklamacji związanego z komponentami dostawców,
 • współpraca z dostawcami w zakresie eliminacji problemów jakościowych i doskonalenia jakości,
 • udział w procesie oceny dostawców,
 • przeprowadzanie audytów wewnętrznych i u dostawców.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe - preferowane techniczne (ukończenie technicznej szkoły średniej będzie dodatkowym atutem),
 • znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację z klientem (w mowie i piśmie) - warunek konieczny,
 • min. rok doświadczenia w pracy w dziale jakości w tym współpraca z dostawcami oraz audytowaniu dostawców,
 • wymagana praktyczna znajomość metodologii 8D,
 • dodatkowym atutem będzie znajomość narzędzi jakościowych (analiza Pareto, 5 Why, Ishikawa, itd.) oraz 6 Sigma,
 • praktyczna znajomość rysunku technicznego,
 • wysoko rozwinięte zdolności analityczne i umiejętność rozwiązywania problemów,
 • zorganizowanie, umiejętność pracy w warunkach stresowych,
 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne, zapewniające skuteczną komunikację, zarówno wewnątrz organizacji (w tym z oddziałami TE w innych krajach), jak i skuteczną komunikację z dostawcą,
 • znajomość MS Office (Excel).

Oferujemy:

 • umowa o pracę, docelowo na czas nieokreślony,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji, szkolenia,
 • przyjazny system wdrożenia na stanowisku pracy i szkoleń wstępnych,
 • atrakcyjny pakiet motywacyjny i socjalny:
  • prywatna opieka medyczna dla pracownika oraz członków rodziny,
  • ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach,
  • dofinansowanie do obiadów (stołówka zakładowa),
  • dofinansowanie do wczasów/wypoczynku,
  • talony na święta,
  • profity dla członków rodziny (paczki, prezenty dla dzieci pracowników),
  • pożyczki dla pracowników na preferencyjnych warunkach.
 • profity pieniężne za polecenie pracownika w ramach Programu rekomendacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Tyco Electronics Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w (02-677) Warszawie przy ul. Cybernetyki 19, moich danych osobowych w celu realizacji tego procesu rekrutacyjnego  oraz  innych procesów rekrutacyjnych realizowanych w przyszłości.
Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Tyco Electronics Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w (02-677) Warszawie przy ul. Cybernetyki 19.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji tego procesu rekrutacyjnego  oraz  innych procesów rekrutacyjnych realizowanych w przyszłości.
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a i f GDPR tj. zgoda osoby oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych.
W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, prosimy o kontakt z Tyco Electronics Polska Sp. z o.o.  pod adresem e-mail hrpol@te.com lub pisemnie pod adresem Tyco Electronics Polska Sp. z o.o.  ul. Cybernetyki 19 02-677 Warszawa.
W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu do momentu cofnięcia zgody, z zastrzeżeniem, że okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek, z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w ramach TE Connectivity Corporation.
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych.
Location: 

Bydgoszcz, KP, PL, 85-059

Travel:  None
Requisition ID:  47349
Alternative Locations: 


Job Segment: Engineer, QC, Facilities, Engineering, Quality, Operations

Apply now »