Apply now »

Technik utrzymania ruchu

Tyco Electronics Polska jest częścią koncernu TE Connectivity. Ze swoją przeszło 50-letnią historią oraz sprzedażą rzędu 14,1 miliardów dolarów amerykańskich, TE Connectivity jest światowym dostawcą ponad 500 000 produktów w ponad 150 krajach. Wytwarzamy specjalistyczne komponenty elektroniczne, szeroką gamę produktów przemysłowych, rozwiązań sieciowych i systemów telekomunikacyjnych dla rynków energetycznych, systemów łączności podmorskiej oraz produktów specjalistycznych.

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU:

Stanowisko: Technik Utrzymania Ruchu

Dział: Wydział Kabli

Miejsce pracy: Unii Lubelskiej 4, Bydgoszcz

Zakres obowiązków:

 • utrzymanie maszyn w zakresie przeglądówi i napraw,

 • wykonywanie złożonych remontów i usuwanie nagłych awarii,

 • rejestracja wykonywanych czynności w planach przeglądów oraz w bazie SAP,

 • zarządzanie dokumentacją związaną z przeglądami technicznymi,

 • inicjowanie zapotrzebowań na części zamienne i stosowania ewentualnych zamienników,

 • zgłaszanie sugestii zmian technicznych w maszynach i urządzeniach.

Wymagania:

 • wykształcenie techniczne min. zawodowe (preferowane elektryczne, elektromechechaniczne, elektroniczne),

 • uprawnienia eksploatacyjne do 1kV,

 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej (rysunki, schematy, instrukcje),

 • wiedza z zakresu budowy maszyn,

 • znajomość rysunku technicznego,

 • umiejętność naprawy układów elektronicznych,

 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej,

 • zdolności analityczne oraz techniczne,

 • umiejętności diagnozy i rozwiązywania problemów technicznych,

 • opanowanie, poczucie odpowiedzialności i dobra organizacja pracy,

 • pozytywne nastawienie i komunikatywność.

Oferujemy:

 • umowę o pracę, docelowo na czas nieokreślony,
 • możliwość przyuczenia i poszerzania kwalifikacji zawodowych,
 • rozwój w obszarze technicznego serwisu maszyn i urządzeń,
 • udział w projektach związanych z wprowadzanymi optymalizacjami (TPM),
 • pracę w miłej atmosferze i przyjazny system wdrożenia na stanowisku pracy,
 • rozbudowany Fundusz Świadczeń Socjalnych (paczki dla dzieci, talony na święta, wczasy „pod gruszą"),
 • ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach,
 • prywatną opiekę medyczną (również dla członków rodziny),
 • bufet zakładowy – obiady dofinansowane przez Pracodawcę,
 • nagrody z programu poleceń pracowniczych,
 • nieskooprocentowane pożyczki dla pracowników.

Stanowisko jest ulokowane na poziomie 6.

Procedura przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119, s. 1 (dalej jako: RODO) informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tyco Electronics Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Cybernetyki 19 w Warszawie; dalej jako: ADO. Kontakt z ADO jest możliwy za pomocą hrpol@te.com. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ADO w celu realizacji rekrutacji:

Na określone stanowisko pracy (w przypadku zaznaczenia proszę o uzupełnienia zgody 1)

Przyszłych procesów rekrutacyjnych (w przypadku zaznaczenia proszę o uzupełnienia zgody 2)

Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda (art. 6ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgodyw dowolnym momencie, z tym że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody jest możliwe za pomocą przekazania informacji do Tyco Electronics w Bydgoszczy przy ulicy Unii Lubelskiej 4 lub poprzez wysłanie takiej informacji na adres e-mail hrpol@te.com. Odbiorcami Pani/Pana danych są Podmioty przetwarzające te dane w imieniu ADO, z którymi zawarte zostały umowy o świadczenie usług np. infrastrukturalnych, IT, rekrutacyjnych, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji tych umów. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą również być spółki wchodzące w skład struktury globalnej TE Connectivity. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein. Przyjętym w takim przypadku przez ADO zabezpieczeniem są standardowe klauzule umowne, zgodnie z art. 46 RODO. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na określone stanowisko pracy (o ile wcześniej zgoda nie zostanie wycofana), zaś po zakończeniu procesu rekrutacji dane te będą przechowywane przez okres niezbędny do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w przypadku zgody na przyszłe rekrutacje Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na czas realizacji procesów rekrutacyjnych przez ADO tj. przez 12 miesięcy liczone od momentu udzielenia zgody lub do wycofania przez Panią/Pana zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Location: 

BYDGOSZCZ, KP, PL, 85-059

City:  BYDGOSZCZ
State:  KP
Country/Region:  PL
Travel:  None
Requisition ID:  96303
Alternative Locations: 
Function:  Manufacturing


Job Segment: ERP, Network, SAP, Technology

Apply now »