Share this Job
Apply now »

Technik R&D - Dział Rozwoju Produktu

Tyco Electronics Polska jest częścią koncernu TE Connectivity. Ze swoją przeszło 50-letnią historią oraz sprzedażą rzędu 14,1 miliardów dolarów amerykańskich, TE Connectivity jest światowym dostawcą ponad 500 000 produktów w ponad 150 krajach. Wytwarzamy specjalistyczne komponenty elektroniczne, szeroką gamę produktów przemysłowych, rozwiązań sieciowych i systemów telekomunikacyjnych dla rynków energetycznych, systemów łączności podmorskiej oraz produktów specjalistycznych.

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU:

Dział: Rozwoju Produktu

Ilość wakatów: 1

Miejsce pracy: Ul. Unii Lubelskiej 4, Bydgoszcz

Zakres obowiązków:

 • opracowanie prototypów produktów na podstawie dokumentacji inżynierskiej oraz proponowanie własnych alternatywnych, optymalnych rozwiązań;
 • kalkulacja kosztów nowych wyrobów oraz przygotowanie prototypów, testowanie;
 • opracowywanie techniczne analogowych/cyfrowych układów PCB;
 • rozwiązywanie problemów jakościowych pojawiających się w trakcie procesów prototypowych;
 • optymalizacja kosztu wyrobu;
 • praca w zespole projektowym odpowiedzialnym za wdrożenie produkcji nowego wyrobu;
 • definiowanie testów/pomiarów potwierdzających zgodność produktu z wymaganiami CE, klienta;

Wymagania:

 • pasjonat z praktyczną znajomością elektroniki, elektrotechniki, umiejętnościami napraw i opracowania podstawowych układów;
 • wykształcenie techniczne – profil elektroniczny, elektrotechniczny, mechatroniczny;
 • projektowanie w środowisku 2D i 3D (CAD, CREO, Spaceclaim), Altium, Protel lub pokrewne;
 • znajomość rysunku technicznego;
 • ciągłe doskonalenie, zdobycie tytułu inżyniera w przeciągu 2-4 lat, podjęcia kursów językowych;
 • doświadczenie w pracy przy procesach produkcyjnych (montaż ręczny/automatyczny) będzie dodatkowym atutem;
 • komunikatywność i docelowa gotowość do pracy w międzynarodowym zespole projektowym;
 • podstawowa znajomość języka angielskiego;
 • motywacja i zaangażowanie w pracę.

Oferujemy:

 • realne, sprawdzone, dobrze zorganizowane i wyposażone środowisko warsztatowe dla pasjonatów elektroniki/elektrotechniki gotowych do ciągłego rozwoju;
 • bardzo dobra atmosfera pracy, otwarty dostęp do specjalistów R&D różnych dyscyplin technicznych;
 • możliwość pracy w środowisku międzynarodowym;
 • udział w tworzeniu sukcesów firmy oraz współpraca ze światowymi liderami sektora przemysłowego.
 • fundusz socjalny (paczki dla dzieci, talony na święta, wczasy „pod gruszą”).
 • premia roczna.
 • pakiet ubezpieczeń.
 • prywatną opiekę medyczną (również dla członków rodziny).
 • bufet zakładowy.

 

 

Procedura przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119, s. 1 (dalej jako: RODO) informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tyco Electronics Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Cybernetyki 19 w Warszawie; dalej jako: ADO. Kontakt z ADO jest możliwy za pomocą hrpol(małpka)te.com. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ADO w celu realizacji rekrutacji: Na określone stanowisko pracy

Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z tym że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody jest możliwe za pomocą przekazania informacji do Tyco Electronics w Bydgoszczy przy ulicy Unii Lubelskiej 4 lub poprzez wysłanie takiej informacji na adres e-mail hrpol(małpka)te.com.  Odbiorcami Pani/Pana danych są Podmioty przetwarzające te dane w imieniu ADO, z którymi zawarte zostały umowy o świadczenie usług np. infrastrukturalnych, IT, rekrutacyjnych, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji tych umów. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą również być spółki wchodzące w skład struktury globalnej TE Connectivity. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein. Przyjętym w takim przypadku przez ADO zabezpieczeniem są standardowe klauzule umowne, zgodnie z art. 46 RODO. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na określone stanowisko pracy (o ile wcześniej zgoda nie zostanie wycofana), zaś po zakończeniu procesu rekrutacji dane te będą przechowywane przez okres niezbędny do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w przypadku zgody na przyszłe rekrutacje Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na czas realizacji procesów rekrutacyjnych przez ADO tj. przez 12 miesięcy liczone od momentu udzielenia zgody lub do wycofania przez Panią/Pana zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Tyco Electronics Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Cybernetyki 19 w Warszawie podanych przeze mnie moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko podane w ogłoszeniu, na które aplikuję, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein. Przyjętym w takim przypadku przez ADO zabezpieczeniem są standardowe klauzule umowne, zgodnie z art. 46 RODO.

Jestem świadoma/świadomy, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jak również tego, że przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem, oraz jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w tym procesie rekrutacyjnym.

Location: 

BYDGOSZCZ, KP, PL, 85-059

City:  BYDGOSZCZ
State:  KP
Country/Region:  PL
Travel:  Less than 10%
Requisition ID:  77139
Alternative Locations: 
Function:  Engineering & Technology


Job Segment: Engineer, CAD, Drafting, Network, R&D Engineer, Engineering, Technology

Apply now »