TECHNIK AUTOMATYZACJI

Tyco Electronics Polska jest częścią koncernu TE Connectivity. Ze swoją przeszło 50-letnią historią oraz sprzedażą rzędu 14,1 miliardów dolarów amerykańskich, TE Connectivity jest światowym dostawcą ponad 500 000 produktów w ponad 150 krajach. Wytwarzamy specjalistyczne komponenty elektroniczne, szeroką gamę produktów przemysłowych, rozwiązań sieciowych i systemów telekomunikacyjnych dla rynków energetycznych, systemów łączności podmorskiej oraz produktów specjalistycznych.

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU!

 

Stanowisko: TECHNIK AUTOMATYZACJI

Hybrydowy system pracy: 50% praca zdalna + 50% praca mobilna.

Podróże służbowe głównie na terenie Europy, czasami Chiny, Meksyk, USA.

Zakres obowiązków:

 • instalowanie i uruchamianie nowych maszyn produkcyjnych w zakładach TE;

 • optymalizacja, modyfikacja i rozwiązywanie problemów maszyn produkcyjnych;

 • wspieranie projektu systemu sterowania maszyną;

 • diagnostyka i usuwanie awariii maszyn oraz ich analiza;

 • programowanie i konfiguracja sterowników PLC oraz HMI;

 • przeprowadzanie testów i optymalizacja systemów automatyki przemysłowej.

Wymagania:

 • minimum 5 lat doświadczenia na podobnym stanoowisku w firmie produkcyjnej;
 • wykształcenie min. średnie techniczne (preferowane automatyka, robotyka, elektronika);
 • bardzo dobra znajomość zaganienień i rozwiązywania problemów z zakresu elektroniki i informatyki w automatyce przemysłowej;
 • umiejętność czytania dokumetacji technicznej i schematów elektrycznych;
 • doświadczenie w międzynarodowym środowisku (delegacje zagraniczne, udział w konferencjach);
 • umiejętność programowania sterowników PLC, HMI oraz napędów serwo (np. Siemens, Beckhoff, Yaskawa);
 • znajmość systemów wizyjnych (np. Cognex, Keyence) oraz umiejętność parametryzacji kamer iskanerów;
 • doświadczenie w programowaniu robotów przemysłowych (np. ABB, Epson, Fanuc) będzie dodatkowym atutem;
 • mile widziane doświadczenie z maszynami montażowymi;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • znajomość drugiego języka obcego (niemieckiego i/lub francuskiego) będzie dodatkowym atutem;
 • gotowość do częstych podróży służbowych (w tym zagranicznych) - wyjazdy stanowią 50% czasu pracy;
 • wysokie umiejętności komunikacyjne i pracy zespołowej;
 • nastawienie na rozwiązywanie problemów i doskonalenie procesów;
 • zdolności analityczne i koncepcyjne;
 • zainteresowanie rozwojem w obszarze nowych technologii;
 • kierowanie się w swoim działaniu inicjatywą i odpowiedzialnością.

Oferujemy:

 • umowę o pracę, docelow na czas nieokreślony;

 • atrakcyjne wynagrodzenie;

 • rozwój w obszarze automatyzacji procesów produkcyjnych;

 • niezbędne narzędzia pracy (laptop, telefon);

 • pracę w formule hybydowej: 50% praca zdalna + 50% praca mobilna;

 • podróże służzbowe głównie na terenie Europy, czasami Chiny, Meksyk, USA;

 • przyjazny system wdrożenia i pracę w miłej atmosferze;

 • rozubowany system socjalny (m.in. dofinansowania do Świąt/ wypoczynku/ obiadów/ paczki dla dzieci);

 • ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach;

 • prywatna opieka medyczna (również dla członków rodziny);

 • bonusy finansowe z programu poleceń pracowniczych;

 • nagrody jubileuszowe;

 • niskooprocentowane pożyczki dla pracowników.

 

Stanowisko ulokowane jest na poziomie - band 6.

Procedura przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119, s. 1 (dalej jako: RODO) informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tyco Electronics Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Cybernetyki 19 w Warszawie; dalej jako: ADO. Kontakt z ADO jest możliwy za pomocą hrpol(małpka)te.com. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ADO w celu realizacji rekrutacji: Na określone stanowisko pracy

Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie tej zgody jest dobrowolnePrzysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z tym że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody jest możliwe za pomocą przekazania informacji do Tyco Electronics w Bydgoszczy przy ulicy Unii Lubelskiej 4 lub poprzez wysłanie takiej informacji na adres e-mail hrpol(małpka)te.com.  Odbiorcami Pani/Pana danych są Podmioty przetwarzające te dane w imieniu ADO, z którymi zawarte zostały umowy o świadczenie usług np. infrastrukturalnych, IT, rekrutacyjnych, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji tych umów. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą również być spółki wchodzące w skład struktury globalnej TE Connectivity. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein. Przyjętym w takim przypadku przez ADO zabezpieczeniem są standardowe klauzule umowne, zgodnie z art. 46 RODO. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na określone stanowisko pracy (o ile wcześniej zgoda nie zostanie wycofana), zaś po zakończeniu procesu rekrutacji dane te będą przechowywane przez okres niezbędny do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w przypadku zgody na przyszłe rekrutacje Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na czas realizacji procesów rekrutacyjnych przez ADO tj. przez 12 miesięcy liczone od momentu udzielenia zgody lub do wycofania przez Panią/Pana zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Tyco Electronics Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Cybernetyki 19 w Warszawie podanych przeze mnie moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko podane w ogłoszeniu, na które aplikuję, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein. Przyjętym w takim przypadku przez ADO zabezpieczeniem są standardowe klauzule umowne, zgodnie z art. 46 RODO.

Jestem świadoma/świadomy, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jak również tego, że przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem, oraz jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w tym procesie.

Location: 

BYDGOSZCZ, KP, PL, 85-059

City:  BYDGOSZCZ
State:  KP
Country/Region:  PL
Travel:  50% to 75%
Requisition ID:  109030
Alternative Locations:  Kraków, Poznań, Wrocław, Gdańsk
Function:  Engineering & Technology


Job Segment: Network, Engineer, Technology, Engineering