LOGISTICS ANALYST I

Tyco Electronics Polska jest częścią koncernu TE Connectivity. Ze swoją przeszło 50-letnią historią oraz sprzedażą rzędu 14,1 miliardów dolarów amerykańskich, TE Connectivity jest światowym dostawcą ponad 500 000 produktów w ponad 150 krajach. Wytwarzamy specjalistyczne komponenty elektroniczne, szeroką gamę produktów przemysłowych, rozwiązań sieciowych i systemów telekomunikacyjnych dla rynków energetycznych, systemów łączności podmorskiej oraz produktów specjalistycznych.

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU!


Stanowisko: STARSZY PLANISTA PRODUKCJI

Dział Planowania

Miejsce pracy: ul. Unii Lubelskiej 4/ul. Krzywca 2, Bydgoszcz

Twoje obowiązki

 • planowanie i harmonogramowanie produkcji w ścisłej współpracy z Wydziałem Produkcyjnym;

 • tworzenie i monitorowanie realizacji zleceń produkcyjnych;

 • zamawianie komponentów do produkcji i nadzór nad ich dostępnością (w tym reagowanie na braki materiałowe);

 • podejmowanie działań zmierzających do redukcji zapasu magazynowego oraz poprawy obrotowości zapasów;

 • priorytetyzacja i kontrola terminowości realizacji zamówień klienta;

 • kontrola wskaźników oraz proponowanie usprawnień;

 • udział w procesie Supply Review i tworzeniu standardów harmonogramowania produkcji;

 • tworzenie i koordynacja planów naprawczych dla wskaźników KPI lub Projektu;

 • wsparcie Lidera Planowania w codziennych obowiązkach związanych z prognozowaniem produkcji, procesem budżetowania itd.;

 • współpraca z działami: Import/Export, Finanse, Zakupy, Jakość, NPI, Magazyn, oraz z Inżynierami Procesu.

Oczekujemy

 • doświadczenia w obszarze planowania produkcji;

 • swobodnego poruszania się w środowisku raportów SAP oraz analizach Excel;

 • znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B2);

 • zdolności analitycznych i prezentowania danych (Power Point);

 • wysokiego poczucia odpowiedzialności za powierzone portfolio;

 • umiejętności pracy pod presją czasu i wyniku;

 • efektywnej komunikacji i współpracy;

 • nastawienia na ciągłe doskonalenie procesów;

 • proaktywności i chęci wprowadzania usprawnień/standardów w obszarze Planowania/pracy zespołu planistycznego;

Oferujemy

 • umowę o pracę, docelowo na czas nieokreślony;
 • szerokie możliwości rozwoju zawodowego;
 • pracę przy ambitnym, strategicznym projekcie;
 • wsparcie mentorskie doświadczonej kadry kierowniczej i liderskiej;
 • wdrożenie w codzienne obowiązki w atmosferze partnerskiej;
 • pracę w nowoczesnej fabryce – lokalizacja docelowo przy ul. Krzywca w Bydgoszczy;
 • możliwe okazjonalne delegacje do Niemiec;
 • rozbudowany Fundusz Świadczeń Socjalnych (dofinansowania do świąt/wypoczynku, paczki dla dzieci);
 • ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach;
 • prywatna opieka medyczna (również dla członków rodziny);
 • bufet zakładowy - obiady dofinansowane przez Pracodawcę;
 • premie z programu poleceń pracowniczych;
 • nagrody jublileuszowe;
 • nieskooprocentowane pożyczki dla pracowników.

  Stanowisko ulokowane jest na poziomie - band 5.

Procedura przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119, s. 1 (dalej jako: RODO) informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tyco Electronics Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Cybernetyki 19 w Warszawie; dalej jako: ADO. Kontakt z ADO jest możliwy za pomocą hrpol@te.com. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ADO w celu realizacji rekrutacji:

Na określone stanowisko pracy (w przypadku zaznaczenia proszę o uzupełnienia zgody 1)

Przyszłych procesów rekrutacyjnych (w przypadku zaznaczenia proszę o uzupełnienia zgody 2)

Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda (art. 6ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgodyw dowolnym momencie, z tym że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody jest możliwe za pomocą przekazania informacji do Tyco Electronics w Bydgoszczy przy ulicy Unii Lubelskiej 4 lub poprzez wysłanie takiej informacji na adres e-mail hrpol@te.com. Odbiorcami Pani/Pana danych są Podmioty przetwarzające te dane w imieniu ADO, z którymi zawarte zostały umowy o świadczenie usług np. infrastrukturalnych, IT, rekrutacyjnych, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji tych umów. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą również być spółki wchodzące w skład struktury globalnej TE Connectivity. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein. Przyjętym w takim przypadku przez ADO zabezpieczeniem są standardowe klauzule umowne, zgodnie z art. 46 RODO. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na określone stanowisko pracy (o ile wcześniej zgoda nie zostanie wycofana), zaś po zakończeniu procesu rekrutacji dane te będą przechowywane przez okres niezbędny do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w przypadku zgody na przyszłe rekrutacje Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na czas realizacji procesów rekrutacyjnych przez ADO tj. przez 12 miesięcy liczone od momentu udzielenia zgody lub do wycofania przez Panią/Pana zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Location: 

BYDGOSZCZ, KP, PL, 85-059

City:  BYDGOSZCZ
State:  KP
Country/Region:  PL
Travel:  10% to 25%
Requisition ID:  104410
Alternative Locations: 
Function:  Logistics


Job Segment: Logistics, Network, SAP, Supply, ERP, Operations, Technology