Share this Job
Apply now »

SPECJALISTA DS. NARZĘDZI

Tyco Electronics Polska jest częścią koncernu TE Connectivity. Ze swoją przeszło 50-letnią historią oraz sprzedażą rzędu 14,1 miliardów dolarów amerykańskich, TE Connectivity jest światowym dostawcą ponad 500 000 produktów w ponad 150 krajach. Wytwarzamy specjalistyczne komponenty elektroniczne, szeroką gamę produktów przemysłowych, rozwiązań sieciowych i systemów telekomunikacyjnych dla rynków energetycznych, systemów łączności podmorskiej oraz produktów specjalistycznych.

 

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU:

Stanowisko: Specjalista ds. narzędzi 

Ilość wakatów: 1

Miejsce pracy: Krzywca 2, Bydgoszcz

Zakres obowiązków:

 • Samodzielne przeprowadzanie zadań związanych z analizą przyczyn, które są ściśle powiązane z awaryjnością form wtryskowych
 • Gruntowna analiza stanu narzędzi zgodnie z ustalonym harmonogramem
 • Inicjowanie działań usprawniających w zakresie konstrukcji narzędzi oraz materiałów wkładek, stempli, matryc.itp.
 • Inicjowanie, koordynowanie oraz nadzór nad realizacją prac interfunkcyjnych zespołów zadaniowych nakierowanych na usprawnianie narzędzi
 • Opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji procesu przygotowania i utrzymania narzędzi
 • Udział w zwolnieniu narzędzia na wydziale
 • Przeprowadzanie auditów procesu przygotowania i utrzymania narzędzi
 • Rozwiązywanie bieżących problemów produkcyjnych związanych z narzędziem – formą wtryskową

Wymagania:

 • Studia wyższe techniczne
 • Znajomość zagadnień związanych z przetwórstwem tworzyw sztucznych
 • Bardzo dobra znajomość form wtryskowych
 • Mile widziana umiejętność pracy w programach konstrukcyjnych 3D, CAD
 • Bardzo dobra znajomość MS Office
 • Bardzo dobra znajomość j. angielskiego
 • Mile widziane doświadczenie pracy na podobnym stanowisku
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność analitycznego myślenia

 

Oferujemy:

 • Umowa o pracę, docelowo na czas nieokreślony
 • Premia kwartalna
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji, szkolenia (program szkoleń wewnętrznych)
 • Przyjazny system wdrożenia na stanowisku pracy
 • Prywatna opieka medyczna dla pracownika oraz członków rodziny
 • Ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach
 • Dofinansowanie do obiadów (stołówka zakładowa)
 • Dofinansowanie do wczasów/wypoczynku
 • Talony na święta
 • Dofinansowanie do okularów
 • Profity dla członków rodziny (paczki, prezenty dla dzieci pracowników)
 • Pożyczki dla pracowników na preferencyjnych warunkach
 • Profity pieniężne za polecenie pracownika w ramach Programu Rekomendacji

Procedura przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119, s. 1 (dalej jako: RODO) informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tyco Electronics Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Cybernetyki 19 w Warszawie; dalej jako: ADO. Kontakt z ADO jest możliwy za pomocą hrpol@te.com. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ADO w celu realizacji rekrutacji:

Na określone stanowisko pracy (w przypadku zaznaczenia proszę o uzupełnienia zgody 1)

Przyszłych procesów rekrutacyjnych (w przypadku zaznaczenia proszę o uzupełnienia zgody 2)

Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda (art. 6ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgodyw dowolnym momencie, z tym że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody jest możliwe za pomocą przekazania informacji do Tyco Electronics w Bydgoszczy przy ulicy Unii Lubelskiej 4 lub poprzez wysłanie takiej informacji na adres e-mail hrpol@te.com. Odbiorcami Pani/Pana danych są Podmioty przetwarzające te dane w imieniu ADO, z którymi zawarte zostały umowy o świadczenie usług np. infrastrukturalnych, IT, rekrutacyjnych, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji tych umów. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą również być spółki wchodzące w skład struktury globalnej TE Connectivity. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein. Przyjętym w takim przypadku przez ADO zabezpieczeniem są standardowe klauzule umowne, zgodnie z art. 46 RODO. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na określone stanowisko pracy (o ile wcześniej zgoda nie zostanie wycofana), zaś po zakończeniu procesu rekrutacji dane te będą przechowywane przez okres niezbędny do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w przypadku zgody na przyszłe rekrutacje Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na czas realizacji procesów rekrutacyjnych przez ADO tj. przez 12 miesięcy liczone od momentu udzielenia zgody lub do wycofania przez Panią/Pana zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Location: 

BYDGOSZCZ, KP, PL, 85-059

City:  BYDGOSZCZ
State:  KP
Country/Region:  PL
Travel:  None
Requisition ID:  87611
Alternative Locations: 
Function:  Engineering & Technology


Job Segment: CAD, Drafting, Network, Engineer, Engineering, Technology

Apply now »