Konstruktor


At TE, you will unleash your potential working with people from diverse backgrounds and industries to create a safer, sustainable and more connected world. 

Zakres obowiązków

 • opracowywanie dokumentacji konstrukcyjnej tłoczników i linii galwanicznych  
 • doskonalenie narzędzi i urządzeń poprzez inicjowanie i wdrażanie zmian konstrukcyjnych,
 • zarządzanie dokumentacją konstrukcyjną,
 • odtwarzanie dokumentacji z danych skanowanych (reverse engineering)
 • udział w zespołach usprawnieniowych dla procesów i narzędzi
 • współudział w tworzeniu i wdrażaniu instrukcji i procedur dotyczących funkcjonowania działu, eksploatacji i utrzymania narzędzi i urządzeń,

Wymanage kwalifikacje

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • 5 lata doświadczenia na samodzilnym stanowisku konstruktora (preferowana znajomość tłocznictwa)
 • bardzo dobra znajomość rysunku technicznego,
 • znajomość materiałów konstrukcyjnych i sposobu ich doboru,
 • znajomość procesów optymalizacji konstrukcji,
 • samodzielność,
 • język angielski w stopniu średnio-zaawansowanym,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera z pakietem MS Office
 • znajomość programów inżynierskich a w szczególności CREO Parametric (Pro/Engineer) oraz Auto Cad 

Oferujemy

Competencies

Values: Integrity, Accountability, Teamwork, Innovation
Location: 

BYDGOSZCZ, KP, PL, 85-059

City:  BYDGOSZCZ
State:  KP
Country/Region:  PL
Travel:  Less than 10%
Requisition ID:  105148
Alternative Locations: 
Function:  Engineering & Technology


Job Segment: AutoCAD, CAD, Drafting, Engineer, Network, Engineering, Technology