Žádat nyní »

QUALITY ENGINEER

Pracovní funkce:  Administrativní podpora
ID žádanky:  93518
Místo: 

TRUTNOV, 525, CZ, 541 83

Další umístění: 
Vzdělání:  Other
Pracovní zkušenosti:  Less than 1 year
Cestování:  None

Název nabízené pracovní pozice: QUALITY ENGINEER 
Kód pracovní pozice: 30004241   
Obchodní jednotka: INDUSTRIAL (50131904) 
Budova pro pracovní pozici: TEC EC TRUTNOV (710) 
Band/úroveň: 5 
Nadřízený, který pracovníka přijímá: Petra Knapova 
Náborový pracovník: Michaela Bednarova 
Možnost relokace:Ne 
Nutné cestování: None 
Částka za doporučení zaměstnance: Kč0,00 
Vzdělání: Other 
Pracovní zkušenosti: Less than 1 year 

Odemkněte svůj potenciál s TE Connectivity při spolupráci s lidmi z různých prostředí a odvětví a podílejte se na vytváření bezpečnějšího, udržitelného a propojeného světa.

Jaké byste měli mít zkušenosti:

Jaká je dennodenní náplň práce?

Inženýr kvality je nedílnou součástí výrobního týmu a je zodpovědný za vytváření a dodržování standardů kvality v procesu výroby a dodávání produktů (relé). Dále je inženýr kvality zodpovědný za zajišťování výrobních analýz, analýz zákaznických reklamací, analýz neshodného produktu či vstupních dílů, komunikaci napříč výrobními týmy i s dodávajícími odděleními.
Podílí se na vylepšování procesů.

A konkrétní cíle?

Zajišťuje kvalitu produktů během výrobních procesů, mimo jiné:
tvorba a údržba kontrolních plánů; koordinace PFMEA ve spolupráci s podpůrnými funkcemi; zastavování a uvolňování výrobních procesů (zásoby a dodávky).
Rozhodovat o materiálu mimo specifikaci. Přijímat rozhodnutí o neshodném produktu.
Uvolňování výrobních procesů. Uvolňování materiálu do linky.
Znalost vstupních dílů a materiálů, schopnost analýzy a komunikace s dodávajícími odděleními.
Analýza vstupních dílů, podskupin, finálních výrobků.
Zajišťovat komunikaci mezi výrobními a dodávajícími odděleními.
Analýza problémů s kvalitou, účast na tvorbě/vedení plánů neustálého zlepšování.
Vytváření a implementace plánů zlepšování.
Iniciovat a podílet se na projektech neustálého zlepšování, včetně podávání zpráv na podporu cílů organizace v oblasti kvality výroby a snižování nákladů.
Monitorování a vyhodnocení výkonnosti procesu z pohledu zmetků a nákladů na kvalitu.
Monitorování a vyhodnocení oddělení dodávajících materiál.

Jaké zkušenosti by měla naše nová posila mít?

Schopnost řešit problémy (5 proč, ISHIKAWA), analytické schopnosti a komunikační dovednosti.
Schopnost analytického myšlení.
Schopnost porozumět výrobnímu procesu a analyzovat proces i produkt (výrobní výpadky).
Spolupráce na analýzách výrobního procesu.
Zaměření na vstupní díly – výkresová dokumentace, analýza, souvislosti, komunikace s dodávajícími odděleními.
Znalost procesu 8D
Znalost technického měření
Schopnost komunikovat napříč výrobními a dodávajícími týmy
Schopnost číst a porozumět technické dokumentaci
Schopnost využívat statistické a analytické nástroje a metody (SPC, FMEA, MSA, Poka-Yoke, 6sigma, APQP).
Znalost systému kvality ISO 9001, IATF 16949, obecný technický přehled
Znalost nástrojů kvality (8D, FMEA, 5WHY, Ishikawa, PPAP)
Angličtina v úrovni pro dennodenní komunikaci.

Přehled úloh

Týmy zajištění kvality TE Connectivity odpovídají za celý systém řízení kvality organizace nebo za jeho součást, včetně iniciativ soudržnosti a neustálého zlepšování. Pracují na systematickém hodnocení produktů, služeb, závodů, výrobních nebo obchodních procesů pro zajištění, že jsou plněny standardy kvality. Vyvíjí a implementují plány, programy a postupy kvality za využití statistiky řízení kvality, konceptů štíhlé (lean) výroby a nástrojů a analýz six-sigma. Přezkoumávají, analyzují a podávají zprávy o nesrovnalostech v kvalitě, zkoumají problémy a provádějí audity kvality a vyvíjí dispozice a nápravná opatření pro opakující se nesrovnalosti. Tento tým úzce spolupracuje s výrobou, technickým oddělením, zákazníky nebo dodavateli a subdodavateli pro zajištění splnění požadavků.

Kompetence

Hodnoty: Integrita, zodpovědnost, týmová práce, inovace

O SPOLEČNOSTI TE CONNECTIVITY:
TEConnectivity je světovým lídrem v oblasti průmyslových technologií, který si klade za cíl vytvářet bezpečnější, trvale udržitelnou, produktivní a propojenou budoucnost. Naše široká škála řešení konektivity a senzorů, prověřená v těch nejnáročnějších prostředích, umožňuje pokrok v dopravě, průmyslových aplikacích, zdravotnických technologiích, energetice, datové komunikaci i v domácnostech. Se svými téměř 85 000 zaměstnanci, z nichž přes 8000 jsou techničtí specialisté, kteří spolupracují se zákazníky v téměř 140 zemích, naplňuje TE motto EVERY CONNECTION COUNTS. Další informace najdete na webu www.te.com a na LinkedIn, Facebook, WeChat a Twitter.

 

CO TE CONNECTIVITY NABÍZÍ:
Můžeme Vám nabídnout řadu zajímavých zaměstnaneckých výhod – spokojenost našich zaměstnanců je pro nás prioritou!

  • Motivující finanční ohodnocení
  • Týden dovolené navíc a bonusový program
  • Příspěvek na stravování, firemní lékařská péče, podpora v oblasti finančního, právního a psychologického poradenství
  • Zaměstnanecký program pro koupi akcií
  • Flexibilní pracovní doba
  • Vzdělávání a školení
  • Dobročinné a charitativní akce

 

V celém našem globálním dosahu a různých obchodních jednotkách vytváříme vyvážený přístup k výhodám, které nabízíme. Mnoho výhod je hrazených společností, zatímco jiné jsou k dispozici prostřednictvím partnerství s jinými subjekty. Nabídka zaměstnaneckých výhod se může lišit podle místa výkonu práce.

 

Žádat nyní »