MANUFACTURING ENGINEER II

Pracovní funkce:  Inženýrství a technologie – výroba a vývoj postup?
ID žádanky:  120817
Místo: 

TRUTNOV PORICI, 525, CZ, 54101

Další umístění: 
Vzdělání:  Other
Pracovní zkušenosti:  1 - 3 roky
Cestování:  Less than 10%
At TE, you will unleash your potential working with people from diverse backgrounds and industries to create a safer, sustainable and more connected world. 

Přehled úloh

Výrobní technické týmy TE Connectivity jsou vedoucí procesů v oblasti ražení, formování a montáže, přičemž zajišťují, že procesy probíhají na optimálních úrovních kvality a výstupu. Jsou odborníci na formovací nástroje, raznicové nástroje, obrábění a montážní techniky, vyznačují se rozsáhlými znalostmi souvisejících výrobních procesů, které mohou zahrnovat optimalizaci a standardizaci ražení/formování/montáže nebo jiných procesů v rámci výrobního prostředí. Technické výrobní týmy umožňují závodům obchodních jednotek TE dosahovat požadavky systému provozní výhody TE (TEOA), spouštět centra excelence (COE), nejlepší prokázanou praxi (BDP) a doporučují závodům duplikace nástrojů a strojů / korekce / zlepšování. Navrhují a vyvíjejí výrobní procesy a platformy automatizace a uplatňují je při realizaci vývoje nových produktů a rovněž optimalizaci stávajících, již vyráběných, produktů. Tyto týmy rovněž podporují vývoj produktů formou výběru a optimalizace nástrojů pro výrobu kusových částí a výběru nejvhodnějších výrobních konceptů týkajících se plánovaných výrobních množstvích, kvalitativních požadavků a výrobních lokalit. Působí jako rozhraní mezi technickým a výrobním oddělením pro zajištění vyrobitelnosti nových návrhů a plynulého náběhu výroby a rovněž podporují týmy výzkumu a vývoje při výrobě vzorového výrobního zařízení, výrobních vzorků a prototypů.

Jaké byste měli mít zkušenosti:

Tvorba a péče o technologické postupy, specifikace, kusovníky a dokumentaci – Flow charty, pracovní návody, listy údržby
Realizace změnových řízení ve spolupráci s týmem produktového engineeringu a managementu.
Spolupráce, případně vedení nových projektů a procesních změn.
Návrhy, zavádění a trvalé zlepšování technologií a procesů s cílem zlepšení bezpečnosti, kvality a efektivity a snižování výrobních nákladů.
Realizace, řízení a vyhodnocení účinnosti nápravných opatření z interních a externích auditů.
Spolupráce při analýze a pomoc s vytvářením reklamačních reportů.
Spolupráce a zavádění nápravných opatření při interních šrotacích a výpadcích dodávek u zákazníka.
Schopnost orientace v technických výkresech 
Znalost pneumatiky, pneumatických systémů a logiky pneumatických řídících systémů velkou výhodou.
Znalost tvorby 3D výkresů (tvorba v CREO) velkou výhodou

Skvělé by bylo, kdybyste měl/měla zkušenosti:


Spolupráce na vyhodnocování SPC a zdokonalování trendů způsobilosti procesů a strojů.
Spolupráce na procesní či produktové FMEA (řízení rizik výroby) a následné řešení nápravných opatření.
Spolupráce při tvorbě kontrolních předpisů (SAP).
Dodržování bezpečnosti práce a interní předpisy spojené s výrobou.
Prosazování a realizace Podnikové politiky, jejíž součástí je Politika jakosti a Politika vztahu k životnímu prostředí.
Zajišťování a dodržování pravidel BOZP všemi pracovníky.
Udržování 5S+1.
Zajištění problémů a upozornění na chyby výrobku, procesu nebo systému řízení jakosti a životního prostředí.

Jaké benefity Vám můžeme nabídnout?

13.mzda, roční bonus, penzijní připojištění
Flexibilní pracovní doba je samozřejmostí.
Možnost vzdělávání a TEam, který je opravdu týmem.
Mnoho benefitů a firemních akcí /TE Krkonošská 70mtb, Orange Day, Závody Dračích lodí, Kafekára zdarma/
 

Naše hodnoty:

Hodnoty: Integrita, Odpovědnost, Začleňování, Inovace, Týmová práce